DIER EN PROJECT
Stroombanden aan banden

Stroombanden aan banden

Marteltuig…

De dominantietheorie is lang geleden achterhaald maar helaas blijven ‘africhters en trainers’ die inzake inlevingsvermogen te kort schieten er desondanks in hangen en naar handelen. Zelfs wanneer men hondengedrag wenst te herleiden naar een wolvenroedel is de rangorde gebaseerd op familiebanden en niet op dominantie. Alpha is een mooie naam maar een nietszeggende term voor wat betreft hondengedrag. Mits men de natuurlijke leiderschap van een vader/moeder die nu eenmaal voor voedsel, onderdak en andere levensbehoeften zorgt ook als dusdanig wenst te betitelen. Ik heb ontzettend veel eerbied, respect en een nimmer geëvenaard vertrouwen in én liefde voor mijn vader. Dat is nooit afgedwongen, dat verdiende de man door de wijze waarop hij mij liefdevol op heeft gevoed, altijd terzijde stond maar ook door mijn boze buien en gefaseerde onhebbelijkheden te negeren. Dat resulteerde in onvoorwaardelijke wederzijdse liefde!

In de loop der jaren passeerden hier meer dan 3000 (probleem)honden te revue. Nimmer is er hier ’s ochtends eentje wakker geworden met het idee dat hij/zij hier de hypotheek zou gaan betalen, of met andere woorden, de leiding eens over ging nemen. Vanzelfsprekend houden wij ons wederkerig aan de regels, maar dat doen we op volstrekte vriendschappelijke basis. Honden zijn mijn beste vrienden! Maar die vriendschap moet je verdienen! Een hond aanschaffen/betalen verschaft een mens geen enkele privileges/vrijbrief om er maar mee te doen wat men goeddunkt. En je kunt een dier niet verplichten om van je te houden! Liefde en wederzijds respect laat zich niet afdwingen. En al zeker niet door het moedwillig toedienen van pijn…

Daarom lopen de tranen ook daadwerkelijk over mijn wangen bij het vernemen dat een dier (soms tot bloedens toe) een stroomband aan heeft gekregen. Mijn magnetron, computer en telefoon gedijen geweldig op stroom… Maar een dier wat je beste vriend(in) zou moeten zijn onder stroom zetten is pure fysieke én mentale mishandeling die nooit, maar dan ook helmaal nooit tot het gewenste resultaat zal leiden! Het enige waar dat toe leidt is het lijden van een onschuldig dier. Het toedienen van een pijnprikkel wekt tot angstagressie, bijvoorbeeld het associëren van de op afstand toegediende pijnprikkel bij  het naderen van een soortgenoot kan onherroepelijk dieragressie tot gevolg hebben.  

Een goed hondenmens vindt het niet alleen belangrijk dat zijn hond goed is opgevoed, maar bovenal dat de hond zich lekker voelt. Je hebt immers zelf gekozen om een hond in je leven te halen en een hond heeft nooit de vrije keus om uit jouw leven te stappen. Daarom is het zo belangrijk dat jij, als begeleider van een hond, ervoor zorgt dat de hond een goed leven heeft, zowel fysiek als emotioneel.

Helaas worden er dus nog steeds producten verkocht waarvan de werking berust op het corrigeren van de hond. Een bruut, wreed en bizar voorbeeld hiervan is de stroomband (ook wel schokband of teletakt genoemd). De aanschaf van deze banden is dankzij het Internet gemakkelijker dan ooit en het gebruik ervan lijkt in bepaalde takken van hondensport een geaccepteerd verschijnsel te worden.

Het gebruik van stroombanden is verboden gesteld in 1.2 lid e van het Ontwerpbesluit . In de Nota van toelichting op het besluit wordt helaas een minimale ruimte gelaten voor het periodieke gebruik indien het wordt gebruikt om ongewenst gedrag af te leren.

Reden genoeg voor de faculteit van Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht om onderzoek te verrichten naar het effect van de stroomband op het welzijn van honden. Voordat het door de Universiteit Utrecht gedane onderzoek plaatsvond waren er weinig wetenschappelijke gegevens bekend over de nadelen van het gebruik van de stroomband op het welzijn van de hond, maar er waren wel diverse aanwijzingen voor.

Zo toont eerder onderzoek van Beerda et al. (1998) naar stress bij honden aan dat het toedienen van een drietal lichte schokken leidt tot diverse stress-signalen , zoals een verlaging van de lichaamshouding, het zogenaamde ‘pootheffen’ en een verhoging van het stresshormoon cortisol.

Het onderzoek is uitgevoerd door de ethologen dr. M.B.H. Schilder en mevr. drs. J.A.M. van der Borg en had als doel het effect van de stroomband tijdens training op het gedrag en welzijn van honden te bepalen . Om dit effect op het welzijn van honden vast te stellen, werden zowel de gedragseffecten direct na de schok als eventuele later optredende gedragseffecten bestudeerd.

De conclusie luidt dan ook: de directe reacties van deze 32 honden na het ontvangen van een schok duidden vooral op pijn, angst en stress.

Naar aanleiding van de resultaten kwamen Schilder en van der Borg tot de volgende conclusies:

“De geschokte honden geven blijk de gekregen schokken als pijnlijk c.q. negatief te ervaren en te koppelen aan hun geleider. Tevens moet geconcludeerd worden dat de positieve effecten van achteraf verkregen beloningen niet de herinnering uitvagen aan de verkregen straffen. De aanwezigheid van en het lopen met de geleider geeft voor de honden aanleiding iets vervelends te verwachten, ook buiten het trainingsveld. Dit betekent, dat het ontvangen van schokken (of eventuele andere, in potentie zeer harde straffen) het latere gedrag blijft beïnvloeden, ook buiten de trainingsuren en op een veel later tijdstip. Deze uitkomst van het onderzoek suggereert dat het welzijn van de geschokte honden in het geding is.”

Literatuur

Training met behulp van de stroomband: een schokkende ervaring voor de hond! M.B.H. Schilder en J.A.M. van der Borg (2000). Hoofdafdeling Geneeskunde van Gezelschapsdieren, Universiteit Utrecht.

Behavioural, saliva cortisol and heart rate responses to different types of stimuli in dogs . B. Beerda, M.B.H. Schilder, J.A.R.A.M. van Hooff, H.W. de Vries en J.A. Mol (1998). Applied Animal Behaviour Science 58, p. 365-381.De stroomband, een prikkelend onderwerp . A. Stokvis (1999). Doctoraal scriptie Vakgroep Geneeskunde van Gezelschapsdieren, Universiteit Utrecht

En zo is het!

Stroombanden

Stroombanden een onschuldige hulpmiddelen?
Zie het resultaat op:http://www.youtube.com/watch?v=BIVYI_urKDw

Menu