STEUN DE DIEREN WAAR NIEMAND ANDERS ZICH NOG OM BEKOMMERT!
DIER EN PROJECT
Proefdieren in Nederland

Proefdieren in Nederland

Proefdieren/dierproeven.

Voor het misbruiken van dieren in dierproeven kunnen we niet eens de juiste bewoording vinden. Mensen die baat/geldelijk gewin/economisch belang of domweg hun ego strelen met hun betrokkenheid bij dierproeven verkondigen een dergelijk groot arsenaal aan drogredenen dat verweer teveel omvattend zou worden.

Dierproeven zouden nodig zijn om (mensen)levensreddend werk te verrichten. Testresultaten zijn verplicht om medicijnen te produceren!

Laten we ons beperken tot de meest simpele redenen om tegen dierproeven te zijn zoals ze in de huidige omstandigheden wettelijk zijn toegstaan.

Vanwege commerciële belangen van de diverse laboratoria worden testresultaten NIET openbaar gemaakt. Daardoor worden in talloze laboratoria tegelijkertijd dezelfde dierproeven uitgevoerd die in alle laboratoria tegelijkertijd heel veel verschillende dierenlevens kosten. U begrijpt dat dit volkomen nodeloos is. Een wereldwijde databank voor testresultaten, ongeacht goede of slechte afloop, spaart miljoenen dierenlevens!

Nu kan het zelfs voorkomen dat de resultaten van een uitgevoerde test op dat moment voor een bepaalde opdrachtgever niet relevant is. De resultaten komen in een laatje terecht en elders start hetzelfde onderzoek met hetzelfde ongerief en hetzelfde aantal dodelijke dierlijke slachtoffers om hetzelfde testresultaat te verkrijgen.

Waarom willen wetenschappers/belanghebbende NIET meewerken aan het uitwisselen van testresultaten. Dat is simpel. Niemand wil de door hem behaalde en betaalde (al dan niet negatieve) resultaten prijsgeven zonder geldelijk gewin. Bovendien schuilt er in de meeste wetenschappers een groot ego. Het is zijn onderzoek, zijn resultaten en verder uitgewerkt zou hem dat eeuwige roem kunnen bezorgen.

Voorbeeld. De Mexicaanse griep behoeft een vaccin. Wereldwijd gaan de diverse laboratoria op zoek naar hét vaccin en er ontstaat een competitie om als eerste met het afdoende vaccin te komen. Dus wereldwijd worden tegelijkertijd alle benodigde testen uitgevoerd! U moet zich daarbij voorstellen dat zelfs binnen Nederland op zo’n moment tienduizenden proefdieren het leven laten voor een test die ook op een gering (echt heel klein) aantal dieren uitgevoerd zou kunnen worden. Mits men maar de bereidheid kende om informatie uit te wisselen.  

Maar die heeft men niet! Iedereen wil wel als uitvinder te boek staan en de commerciële belangen van de opdrachtgevers/laboratoria zijn immens groot!

Een bedrijf kan werkelijk helemaal binnenlopen bij het kunnen claimen van een dergelijk ‘uitvinding’. Dat dieren daarvoor onnodig lijden en gedood worden is daaraan volkomen ondergeschikt.  

Menu