STEUN DE DIEREN WAAR NIEMAND ANDERS ZICH NOG OM BEKOMMERT!
DIER EN PROJECT
Pleegsituaties

Pleegsituaties

Belangrijk bericht: Dit betreft dus niet het adopteren van dieren maar het zogenoemde plegen oftewel de tijdelijk zorg op u nemen. Onder het plegen van honden wordt verstaan: Het tijdelijk opnemen binnen gespecialiseerd hondengedragscentrum en/of huis en hart van dieren die socialisatie/resocialisatie behoeven voordat kans op adoptie binnen maatschappelijk verkeer op verantwoorde wijze kan plaatsvinden. Ook het revalideren, postoperatieve opvang behoort tot de mogelijkheden binnen de wetten van het RVO. Dat is echter aan strenge regels, nieuwe eisen gebonden. 

Honden en katten die tijdelijk gehouden worden ten behoeve van opvang omdat daarvan afstand is gedaan, of omdat de eigenaar op het moment van opvang onbekend is, kunnen in afwijking van artikel 3.7, eerste lid, en artikel 3.14, derde tot en met vijfde lid, tijdelijk buiten de inrichting gehuisvest worden ten behoeve van socialisatie, resocialisatie, behandeling van gedragsproblemen of intensieve zorgverlening in geval van ziekte, mits de locatie en verblijfsduur uit de administratie van de inrichting blijken. Onze tijdelijke plegers worden dus met al hun persoonlijke gegevens opgenomen binnen onze administratie. 

In alle andere gevallen, dus buiten bovengenoemde oogpunten, dienen ook die beheerders, eigenaren van tijdelijke opvangadressen in het bezit te zijn van een bewijs van vakbekwaamheid. 

Uiteraard monitoren wij onze pleegadressen zorgvuldig maar een controle vanuit de overheid is dus niet uitgesloten!

Menu