DIER EN PROJECT
Handelswijze

Handelswijze

Handelswijze Dier en Project:

Dier en Project / Kattenwoud heeft geen asielfunctie! En het heeft dan ook geen enkele zin om vanuit de particuliere sector dieren aan ons ‘aan te willen bieden’. Wij beperken ons tot opname van dieren die nergens anders meer terecht kunnen, waar werkelijk niemand zich nog om bekommert en waarvoor de aanvragen afkomstig zijn vanuit de autoriteiten. Dieren die eerder en elders zonder medische noodzaak gedood zouden worden.

Dier en Project/Kattenwoud ontvangt geen enkele vorm van subsidie of overheidssteun. We hebben ook GEEN enkele connectie en/of samenwerkingsverband met de Nederlandse Dierenbescherming. Het betreft hier namelijk uitsluitend dieren waar geen enkele overkoepelende organisatie nog een eurocentje voor over heeft. Wij bekommeren ons om de uitgeprocedeerde asieldieren.

Dier en Project/Kattenwoud heeft de keuze gemaakt om zich voor wat betreft opvang te beperken tot de Nederlandse en Belgische dieren die in opperste nood verkeren. Natuurlijk kent onze dierenliefde geen grenzen maar de massale import van dieren waarvan herkomst én toekomst onbekend/ongewis is, heeft zeker niet onze voorkeur. Zeker gezien de vele misstanden met dieren en de ontelbare dieren die middels de autoriteiten in Nederland en België hulp behoeven. Daar waar we kunnen verlenen we wel hulp in het (dieronvriendelijke) land van herkomst, vaak in de vorm van neutralisatieprojecten en het ondersteunen van lokale hulpverleners/asielen.

Dier en Project/Kattenwoud heeft geen enkel commercieel belang en we verkopen dan ook geen dieren. Zij die na opvang, observatie en socialisatie kunnen worden herplaatst blijven ons ‘eigendom’ zodat we immer op de enige mogelijke rechtsgeldige wijze het beschikkingsrecht over hun wel en wee behouden. Voor de onherplaatsbare creëren we permanente opvang. Onze opvangmogelijkheden, tijd en financiële middelen zijn echter zeer beperkt. Doorstroming van de één redt het leven van een volgend dier in nood wat opvang behoeft.  

Dier en Project/Kattenwoud heeft gekozen voor opvang in huiselijke sfeer. Dat heeft menigeen doen besluiten om aan ons afgedankte huisraad te schenken in de meest uiteenlopende vorm. Het afvoeren van giften in natura die ook voor ons niet bruikbaar zijn kost handenvol met geld. Dat heeft ons doen besluiten om de aanvoer van huisraad (dus ook manden en matrassen) in zijn geheel te wijzigen en te weigeren. Een zorgvuldige analyse van het kosten/baten plaatje laat ons geen andere keuze.

Dier en Project/Kattenwoud heeft geen betaalde medewerkers maar slechts vrijwilligers die huis, bedden, banken en haard open stellen voor de dieren en die buiten de zorg voor de dieren ook gewoon hun eigen kost moeten verdienen. Dat beperkt hen uiteraard al in het onderhouden van de door hen wel gewenste sociale contacten. Maar buiten de werkdruk dient hier absoluut rekening te worden gehouden met de stress voor de dieren wat het ontvangen van bezoek nu eenmaal met zich meebrengt. Bezoekers zijn dus ook slechts welkom op de door ons ruim van tevoren aangekondigde toegankelijke dagen.

Om teleurstellingen te voorkomen wordt u geacht gelieve de geldende huisregels te respecteren. Wij doen dat namelijk ook en we kunnen het ons in het belang van de dieren gewoonweg niet veroorloven om hierop enige uitzonderingen te maken.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Menu