STEUN DE DIEREN WAAR NIEMAND ANDERS ZICH NOG OM BEKOMMERT!
DIER EN PROJECT
Lenke – Lente

Lenke – Lente

Wordt het Lente voor Lenka

Zo werd Lente gevonden in een flat in Roosendaal in november 2013.

BN/De Stem

Zaterdag 23 november 2013.

ROOSENDAAL – Een hoopje. Dat is wat er volgens de politie over is van een zeer verwaarloosde hond in Roosendaal. Het dier werd gevonden in een woning aan de Mimosaflat. De bewoners waren niet thuis, meldde de politie zondag.

Een agent nam na een melding zaterdagochtend poolshoogte in het huis. Daar trof hij een grote bende aan. In een ijzeren bench zag hij de hond liggen.

Ernstig vermagerd
Het dier bleek ernstig vermagerd en zijn heupbeenderen steken uit, is te zien op een foto die de politie heeft verspreid. Ook heeft de hond veel kale plekken en hebben zijn ogen staar.

Medewerkers van de dierenambulance hebben de hond naar een dierenarts gebracht en daar laten onderzoeken. De viervoeter zal de komende tijd ergens in Nederland op een geheime locatie doorbrengen, aldus een politiewoordvoerder.

Eigenaar spoorloos
Van zijn baasje ontbrak zaterdag ieder spoor. Volgens de zegsman heeft de politie al een paar dagen niets van hem vernomen. De dierenpolitie heeft intussen een proces-verbaal opgemaakt. Dit betekent dat de eigenaar een boete moet betalen of moet voorkomen.

Omroep Brabant 25 november:

ROOSENDAAL – De ernstig verwaarloosde hond uit Roosendaal krijgt nu op een geheime plek verzorging en medicatie. De eigenaar van de verwaarloosde hond in de Mimosaflat in Roosendaal heeft zich na twee dagen nog niet bij de politie gemeld.

Zijn buren hebben hem maandag nog aangespoord om dat wel te doen, maar daar heeft hij nog geen gehoor aan gegeven.

Kale plekken en lange nagels
De hond werd zaterdag door de politie uit een stalen kooi bevrijd. Die kooi stond in de flat van de man. Het opgesloten dier was ernstig vermagerd en ziek. Zo heeft hij nog maar beperkt zicht, veel kale plekken en lange nagels wat betekent dat hij lang niet buiten is geweest.

Buren van de eigenaar bevestigen tegenover Omroep Brabant dat ze het beest maandenlang niet buiten hebben gezien. De hond is nu op een geheime locatie. Dat is volgens de politie nodig om het dier te beschermen tegen zijn eigenaar.

Eigenaar is beveiliger
De eigenaar van de hond is volgens Facefook professioneel beveiliger. Hij was zaterdag niet thuis. De politie wil hem verhoren. Veel buren uit de Mimosaflat hebben via de website van Omroep Brabant laten weten dat ze boos en verdrietig zijn over hoe de hond er aan toe is.

Het is onwaarschijnlijk dat de hond terug gaat naar zijn eigenaar, maar die mogelijkheid bestaat wel volgens een politiewoordvoerder. “Het Openbaar Ministerie moet daar uiteindelijk een knoop over doorhakken.”

En verder volgt er helemaal niets… Geen nieuws over Lenka maar wel over de eigenaar die zich nog geheel ongestoord kan bewegen binnen zijn leefomgeving.

Op 1 december onderstaande brieven gepost:

Vandaag had ik eigenlijk andere bezigheden maar het uitgemergelde hondje in Roosendaal kan ik maar niet ‘loslaten’. Dit mag niet in de grote mega-doofpot terechtkomen met alle mogelijke kwalijke (recidive) gevolgen van dien. En daarom heb ik besloten tot het schrijven van een brief waarin ik vraag of ik namens slachtoffer Lenka een aanklacht in kan dienen. Want op dit moment wordt een ieder onwetend gehouden van de toestand van Lenka én van het verdere verloop. Uiteraard hou ik u op de hoogte!

Gemeente Roosendaal
t.a.v. College Burgemeester en Wethouders
en leden van de Gemeenteraad
Stadserf 1 / Postbus 5000
4700 KA Roosendaal

Betreft: Verwaarloosde hond Roosendaal

Roosendaal, 1 december 2013

Kopie van dit schrijven verzonden aan:

Commissaris van de Koning te Noord Brabant, prof. dr. W.B.H.J. van de Donk, Provinciehuis, Brabantlaan 1 (postadres postbus 90151, 5200 MC) ’s Hertogenbosch.

Politieteam Roosendaal: Nieuwstraat 6, 4701 HS Roosendaal
en politieteam Roosendaal Postbus 8050, 5004 GB Tilburg

Geacht college en leden van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van een melding is op zaterdag 23 november 2013 in de woning van de heer Henk S. Mimosaflat te Roosendaal, een volledig uitgemergelde, in een ijzeren kooi opgesloten, hond aangetroffen. De heupbeenderen staken er daadwerkelijk uit, de hond heeft veel kale plekken en aan beide ogen staar. De bewoner was op dat moment niet in de woning aanwezig maar er werd een verzoek achtergelaten of deze zich, overigens geheel vrijwillig, op een later tijdstip wilde melden.

De eigenaar heeft zich tot op heden niet gemeld en lijkt overigens ook niet van plan om uit eigen beweging tot de gevraagde melding over te gaan. Inmiddels is vast komen staan dat de heer S. destijds contact heeft gezocht met de in Poortvliet woonachtige aanbiedster van het hondje die een nieuw adres voor het diertje, Lenka genaamd, zocht. Op verzoek van de heer S reed zijn buurman de heer A.C.J.M. de R. destijds met hem naar het opgegeven adres om Lenka op te halen. De heer S. beloofde goed voor het hondje te zorgen!

Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid heeft de heer S. zich schuldig gemaakt aan artikel 350 lid 2 van het wetboek van strafrecht, het opzettelijk beschadigen van een dier. Het opzettelijk benadelen van de gezondheid van een dier is als strafbaar feit opgenomen in de artikelen 36 en 37 van de gezondheid en welzijnswet voor de dieren. De kooi stond immers in de flat van de eigenaar. Het in de ijzeren kooi gevangen gezeten dier was ernstig vermagerd en ziek. Omwonenden verklaarden het dier maandenlang niet buiten te hebben gezien.

Het dier verblijft op een geheime locatie omdat het tegen zijn eigenaar beschermd dient te worden. Maar moeten de autoriteiten de maatschappij niet tegen de eigenaar beschermen? Zeker indien de autoriteiten de wet geheel en volledig aan hun kant vinden!

 Wetenschappelijk erkend onderzoek heeft immers onomstotelijk uitgewezen dat (veel)plegers van ernstige misdrijven tegenover de mensheid ooit begonnen als dierenkwellers. En hier betreft een staaltje dierkwelling van de bovenste plank waarbij degene die dit op zijn geweten heeft met een satanische opdracht/genoegen te werk is gegaan. De heer S. leefde, wederom met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, ten tijde van de uithongering en het laten ontberen van medische noodzakelijke verzorging namelijk samen met het dier in één ruimte.

De ijzeren hondengevangenis/kooi bevond zich volgens berichtgeving immers naast een (proviand)kast in zijn woonkamer. Het dier heeft heel erg lang geen of minimaal voedsel toegediend gekregen maar moet zo nu en dan zijn voorzien van enig vocht om onder deze kwellende omstandigheden nog zolang te hebben kunnen overleven. Het is niet uit te sluiten dat vanuit een zieke geest de behoefte is ontstaan om een proefondervindelijk onderzoek te verrichten naar de mogelijke tijdsduur inzake het functioneren van vitale organen, wier falen na ontberingen de dood tot gevolg zou hebben. Dat de heer S. ten tijde van het lijden van hondje Lenka met regelmaat in de lift werd gezien met volle boodschappentassen en hij vanuit zijn woning ‘geluksspelletjes’ speelde op het internet maakt hem, mijn inziens, tot een gevaar voor de samenleving en een mogelijke recidivist.

Toch heeft het handelen, noch de nalatigheid, van de heer S. de autoriteiten niet doen besluiten om over te gaan tot het oppakken, verhoren, het treffen van passende maatregelen ten aanzien van de heer S. die zich schuldig lijkt te hebben gemaakt aan eerder vernoemde strafbare feiten. Hondje Lenka heeft geen stem, toch heeft zij als levend en gevoelig wezentje recht op een advocaat en ik vraag me af of de mogelijkheid bestaat dat ik op persoonlijke titel, namens haar een aanklacht in mag dienen die zal leiden tot aanhouding van de vermoedelijke dader. Die zich overigens geheel op zijn gemak beweegt in zijn eigen leefomgeving, dus niet voortvluchtig/zoek is. Vergeef mij de vrijpostigheid om mij in deze tot u te wenden met de vraag hoe te handelen naar dat wat zal leiden tot gerechtigheid én tot voorkomen van herhaling van deze gruweldaad. Want ondergetekende en velen met mij, kunnen het leven en lijden van Lenka zomaar niet ongestraft aan ons voorbij laten gaan.

                                                               Hoogachtend,

Els P.M. Adams
Dennestraat 9
4709 PR Nispen
Tel: 0165 366630

Op 6 december nog geen reactie…

Dus gebeld en gemaild naar de Partij voor de Dieren: geen reactie. Dus Dion Graus van de PVV benaderd. En nee, ik wil hier geen politieke dicussie over! Binnen enkele minuten een reactie van zijn beleidsmedewerkster: Dion zou het oppakken en de coördinator van de politie benaderen. Om het geheel extra kracht bij te zetten heb ik de inmiddels beschikbare foto’s ook nog eens doorgemaild aan Dion Graus. Afgelopen dinsdag wederom vernomen, dat dit niet getoloreerd kan worden en dat ze ook die bij Dion onder de aandacht zal brengen.

d.d. 6 december

Beste mevrouw Adams, 

Ik mail u naar aanleiding van uw email aan Dion Graus. Dion Graus heeft inmiddels de coördinator van de Dierenpolitie ingeschakeld, dus het wordt opgepakt! 

Voorts is het zo dat Dion zich al jaren hard maakt voor zwaardere straffen (gevangenisstraffen en een levenslang houdverbod). 

Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik het graag! 

Met vriendelijke groet,

Mw. mr. Chayenne van de Water
Beleidsmedewerker Dion Graus
Tweede Kamerfractie Partij voor de Vrijheid
070-3185311

Ik open nu de bijlage pas… Het is echt heel-heel erg inderdaad!! Hopelijk wordt dit snel opgepakt want het kan niet door de beugel hoe de politie gehandeld heeft. Ik geef het door aan Dion! Met vriendelijke groet, Mw. mr. Chayenne van de Water Beleidsmedewerker Dion Graus Tweede Kamerfractie Partij voor de Vrijheid 070-3185311
Op vrijdag 13 december bevestiging ontvangst van mijn schrijven van de Commissaris van de Koning. Hij hoopt binnen vier weken inhoudelijk te kunnen reageren!

En verder gebeurde er….

Eigenlijk weer helemaal niets meer… Geen reactie van Dion Graus, geen reactie van de Partij voor de Dieren. Geen reactie vanuit de betrokken autoriteiten….

Henk S. beschuldigde op Facebook Amarant medewerker Eric Huijbrechts ervan om hem te beletten om zorg te kunnen dragen voor Lenka’s gezondheid. Met hem moet toch ook een hartig woordje worden gesproken, mits deze beschuldigingen kloppen. Anders moet deze Eric Huijbrechts een hartig woordje met Henk S. spreken vanwege de valse beschuldigingen. Het verzaken van taken is geen schone zaak maar wanneer er daardoor levens in gevaar komen moet er gewoonweg worden opgetreden om de onderste steen, en daarmee de waarheid, boven te krijgen. Ook beweerde Henk S. met de hond een dierenarts te hebben bezocht die hem niet vertelde dat een suikerpatiënt insuline behoeft. Welke dierenarts dan meneer S.? Want dan sturen we die ook even terug naar school….

Het kan en mag NIET in de doofpot geraken! De kans op recidive (en erger) is te groot en ook Lenka heeft recht op rechtvaardigheid. Ik heb inmiddels uit zeer betrouwbare bron vernomen dat Lenka leeft. Maar dat ze overleeft mag een klein wondertje heten en het mag zich nooit, maar dan ook helemaal nooit, herhalen.

Ontvangen 27 december 2013.

En daar zit je dan…

Niemand reageert. De twee weken van de Commissaris van de Koning verstrijken zonder reactie. Het valt niet onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester en de politie hoeft geen verantwoording af te leggen… Politieke Partijen schijnen zich niet te bekommeren om individuele ‘gevallen’. Op de site van de Dierenbescherming prijkte de foto van Lenka met de tekst: Dankzij ons krijgt zij een tweede kans.

En wat heeft de Dierenbescherming nu precies voor Lenka gedaan? Lenka werd in beslag genomen door de politie. Valt vanuit het ministerie onder de zogenoemde IBG (in beslaggenomen goederen) en verblijft op kosten van het ministerie bij een opslaghouder en in een dierenkliniek. De weken verstrijken en haar gezondheid blijft kwetsbaar.

En dan opeens….

Doet de mogelijkheid zich voor dat Lenka bij ons mag komen! We grijpen de mogelijkheid om haar een (nog zo mooi mogelijke) toekomst te bieden. Maar zodra ze hier is wordt ook duidelijk hoe kwetsbaar dit wezentje nog is. Ze onderging eerder een operatie vanwege verklevingen aan de pancreas en het instellen op de medicatie is een drama. Vanaf zondagavond 12 januari verblijft Lenka in een universiteitskliniek met expertise begeleiding. De kosten rijzen de pan uit maar Lenka is vrolijk en krijgt een kans op een waardig leven. We hopen op lente in het leven van Lenka en we besluiten om haar Lente te noemen. Lente is vandaag 14 januari 2014 de vrolijkheid zelve en we besluiten alle registers open te trekken. Vandaag wordt zij o.a. bezocht door een voedingsdeskundige. De (beraamde) kosten lopen nu al in de duizenden euro’s. En dan hebben we het nog niet over de blijvende kosten zoals speciaalvoer, medicatie en de steeds terugkerende medische begeleing en zorg. We hebben een aanvraag ingediend bij DierenLot en 1000 euro gekregen. Ik weiger op te geven vanwege het kostenplaatje want Lente moet een kans krijgen op een nieuwe lente… Lente in haar leven!

U kunt helpen. Graag zelfs! En alle kleine beetjes kunnen ook helpen….

ING 9677527en name van; Dier en Project

Iban; NL 91INGB0009677527
Bic; INGBNL2A

Lente is thuis…

Op 16 januari mocht Lente de universiteitskliniek verlaten. Dierenarts Sofie gaat haar begeleiden. Lente heeft een hardnekkige urinewegontsteking en ze plast daar waar ze toevallig staat. Komt allemaal ooit wel goed hoor meisje… Lente is lief en vrolijk. Ze loopt dapper tussen de grote hondenmannen en vrouwen en weet ons dus inderdaad ‘blind te vinden’.

Lente op vrijdag 16 januari 2014.
In een schrijven verzonden op 13 januari laat de Commissaris van de Koning weten dat ik me voortaan beter rechtsreeks tot de politie kan wenden…. Dat heb ik gedaan, stond ook in mijn brief maar die hebben dus niet de behoefte om te reageren… Lente is gered maar we willen zo graag herhaling van deze horror voorkomen.
Lente februari 2014.

Zomer 2014

Lente behoort tot onze permanente bewoners. We zijn dol op haar en gelukkig is dat wederzijds. Nooit gedacht dat zo’n voormalig verwaarloosd hondje zo’n open ziel zou kunnen behouden want werkelijk alles en iedereen is leuk en wordt door Lente lief bevonden.

Lente is voor ons een bijna volwaardige dag- en nachttaak. Ze eet vijf keer per etmaal speciaal voer, moet stipt op uur en tijd tweemaal daags injecties en we ontkomen niet aan een zeer geregeld dierenartsbezoek. Ze kost handenvol geld maar Lente is het waard.

Lente overleden

Op 6 december 2016 overleed Lente aan de gevolgen van hersenfalen. Ze laat een onuitwisbare herinnering achter. We zijn dankbaar dat we voor haar mochten én konden zorgen!

Menu