DIER EN PROJECT
Donatie middels automatische incasso

Donatie middels automatische incasso

Dier en Project is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 20116310.
Voor donaties middels automatische incasso vult u de machtiging in die u uitsluitend per post aan ons kunt doen toekomen, dit in verband met de benodigde handtekening.
Een eenmalige gift is welkom:  NL91 INGB 0009 6775 27 
ten name van: Stichting Dier en Project,
Dennestraat 9, 4709 PR Nispen.
Bic: INGBNL2A

Met de link onder het formulier kunt u dit uitprinten, invullen en opsturen.
Bedankt namens de dieren.

Automatische-incasso-donatie

Donatie middels automatische incasso

Menu