STEUN DE DIEREN WAAR NIEMAND ANDERS ZICH NOG OM BEKOMMERT!
DIER EN PROJECT
Asieldieren

Asieldieren

Asieldieren vogelvrij

Asieldieren worden gedood….

Een dier is volkomen afhankelijk en leeft bij de gratie van degene bij wie het in handen gegeven wordt. Dat geldt zeker voor asieldieren! Ik schreeuw het al jaren van de daken maar de reacties daarop zijn altijd erg lauw en bovenal erg flauw. In heel veel asielen worden heel veel dieren volstrekt onnodig gewoonweg afgemaakt! Ook al vermeld de website ‘wij euthanaseren alleen mits het niet anders kan’, maar dan vinden ze vaak wel heel erg gemakkelijk dat het niet anders kan!

Heel veel dieren verdwijnen geheel anoniem in de dodenton en in een enkel geval worden ze als geplaatst vermeld op de website.
 
Dier en Project wist heel veel ter dood veroordeelden op het laatste nippertje te redden en niet zelden moesten er zowat ware ‘veldslagen’ worden geleverd om zo’n dier nog een kans te mogen en kunnen geven. Want in dergelijke gevallen hebben de beheerders/leidinggevende een mening die ze niet graag bekritiseerd zien door een medewerkster en/of vrijwilligster die onze hulp inroept. Gelukkig nemen de beheerders van goede asielen, die dieren nog een kans gunnen zelf contact met ons op. 

Ik ben dolgelukkig, werkelijk dolgelukkig, dat nu één (ex) medewerkster ‘de klokken luidt’ en in dit geval betreft het een asiel in Winschoten. Maar ik hoop vanuit de grond van mijn hart dat goed voorbeeld in deze, heel goed zal doen volgen. En dat de dieronvriendelijke asielen eens allemaal met de billen bloot moeten betreffende het ten hemel schreiende en tranentrekkende beleid wat ze voeren.

Onderstaand betreft het in sommige gevallen ook nog eens buitenlandse pups die gedood werden. Halen we ze naar Nederland om hier in een dodenton te doen verdwijnen?

Ik hoop dat we het onderzoek niet overlaten aan de overkoepelende Nederlandse Dierenbescherming. Want die hebben ongeveer 90 miljoen op de bank in een reservepotje en dat is voor hen reden genoeg om net te doen alsof er onder hun bezielende leiding geen rottigheid gebeurt in de asielen…. Het zou ze een slechte naam kunnen bezorgen waardoor er minder giften, donaties en legaten binnen gaan komen. Dus hun wijze van onderzoeken ken ik zo langzamerhand wel. Ze hebben er financiële baat bij om het deksel van de beerput stijf dicht te houden.

En maakt u zichzelf alstublieft niet wijs dat alleen Winschoten zich schuldig maakt aan dergelijke misselijkmakende, dieronterende praktijken. Want ik kan er nog wel een heel aantal opnoemen. Alleen ontbreekt het daar aan (ex)werknemers die genoeg moed hebben en over genoeg dierenliefde beschikken om hun ervaringen wereldkundig te maken.

Asiel Winschoten.

WINSCHOTEN – Evelien van Zanden, oud medewerkster van het Dierenasiel in Winschoten kan niet langer haar mond houden. Volgens haar worden er al jarenlang gezonde dieren afgemaakt in dit asiel, waaronder gezonde puppy’s en kittens.

Haar verhaal wordt bevestigd door andere mensen, die ook bij het asiel hebben gewerkt en daar gefrustreerd zijn weg gegaan. Ze kwamen daar voor het redden en verzorgen van dieren en zagen daar regelmatig dieren onnodig verdwijnen, niet omdat ze geplaatst werden volgens Evelien, maar omdat ze afgemaakt werden.

Van Zanden zegt in een rechtstreeks contact, dat zijzelf getuige is geweest van het afmaken van dieren. De dieren werden volgens haar afgemaakt onder het mom dat ze niet sociaal zouden zijn. Zij zegt hierover: “Ik ben er zelf getuige van geweest en heb inmiddels contact met ex-medewerkers van het asiel die ook hun verhaal wel willen doen. Er zijn ook vrijwilligers die willen getuigen dat de honden die afgemaakt zijn sociale honden waren en ook van kittens en katten die zonder echt gegronde reden zijn afgemaakt.”

De situatie, die Van Zanden beschrijft betreft het asiel in Winschoten. Zij zegt echter ook van vrijwilligers uit het asiel in Zuidwolde inmiddels telefoontjes te hebben gehad en dat ook zij voor 100 procent achter de actie staan om het na jaren van stilzwijgen nu in de openbaarheid te brengen.

Er zijn hierover, volgens van Zanden, officiële klachten gemeld bij het regiokantoor in Groningen en dat is, vertelt zij, doorgespeeld naar het hoofdkantoor in Den Haag. Daar komt echter geen enkele reactie op. Het speelt volgens haar al jaren, maar de vrijwilligers worden geïntimideerd en dreigen hun geliefde baan te verliezen als ze klokkenluider zouden worden, om die reden trekken velen zich dan weer terug, aldus deze klokkenluider.

Van Zanden kan niet precies zeggen om hoeveel gezonde dieren het gaat, maar het zijn er volgens haar zeker tientallen over de laatste 5 jaar.

Zelf heeft ze de pleegzorg gehad over vier puppy’s, broertjes en zusjes, waar volgens haar niets mis mee was. De dieren waren 4 a 5 maanden oud toen ze, voor Van Zanden totaal onverwacht, afgemaakt werden. Over deze dieren zegt ze het volgende: ” Ik zelf heb 4 broertjes en zusjes in de pleeg gehad en daar was zeker niets mis mee, behalve dat ze broodmager waren.”

Deze vier hondjes waren volgens Van Zanden al voorzien van een baasje, die kenden de hondjes al een beetje en kunnen getuigen, dat er helemaal niets mis was met de dieren.

Een ander voorbeeld, dat van Zanden geeft, is van een persoon, die zijn hond had afgestaan. Er bestaat volgens Van Zanden iets van bedenktijd. Dit werd echter niet gehonoreerd door het asiel. Toen de man, zich de volgende dag had bedacht en zijn hond weer wilde terug halen, had de hond inmiddels een spuitje gehad.

Vaak komen de dieren uit het buitenland. Van Zanden vertelt nog over 6 pups die binnen kwamen. De volgende dag waren daarvan al een aantal ingeslapen, de rest volgde binnen een week.

Van Zanden vervolgt haar verhaal met: ” Ja, ik heb de beerput geopend laat maar komen dan. Ik krijg nu van medewerkers verhalen van dieren die ingeslapen zijn. De 6 die pasgeleden zijn afgemaakt waren de druppel…..nu heb ik de beerput geopend en nu komen er steeds meer verhalen. In de loop van ongeveer 5 jaar zijn dat er aardig wat geweest. Dat komt nu naar boven. Dit is geen hetze van mij tegen iemand gericht, dit is echt alleen om de misstanden aan de orde te stellen en omdat het hoofdkantoor van de Dierenbescherming alles maar in de doofpot stopt. De zaken die ik heb meegemaakt gaat over gezonde dieren, de verhalen van de ex-vrijwilligers ook.”

“Tuurlijk doen de asiels goed werk…maar de managers kunnen doen en laten wat ze willen, ook super gezonde beesten afmaken, als je het kundig maakt aan het hoofdkantoor gebeurt er ook niets….iedereen is bang om de dierenbescherming in een kwaad daglicht te stellen. Nou ik niet meer. Iedereen is bang voor hun baantje….daarom laten we maar gewoon toe dat er gezonde dieren afgemaakt worden. “

De dierenbescherming is zoals de naam al zegt een zeer noodzakelijke organisatie voor het beschermen van dieren. Dit lijkt daar bepaald niet op. Dit verhaal wordt bevestigd door andere ex-vrijwilligers. De dieren in het asiel van Winschoten lijken door hen die ze zouden moeten beschermen, eerder vogelvrij verklaard.

Gedode puppy’s
Hier zijn een aantal foto’s van de site van de dierenbescherming zelf van de genoemde pups waarvan Van Zanden zei, dat die zes de druppel waren….Opmerkelijk is, dat op de site van al deze dieren wordt gezegd, dat ze “een baas hebben”.

Menu