STEUN DE DIEREN WAAR NIEMAND ANDERS ZICH NOG OM BEKOMMERT!
DIER EN PROJECT
Adoptieregels/contract

Adoptieregels/contract

Uitleg

Normaliter vangt Dier en Project geen dieren op, slechts in uitzonderlijke gevallen maken wij daarop een uitzondering voor de dieren waarvoor geen andere opties voorhanden zijn.

Dieren die mentaal en/of fysiek onherstelbare schade hebben opgelopen worden niet herplaatst, ze worden blijvend opgenomen ‘binnen de club’ van onze vrijwilligers.

Voor adoptanten van dieren die wel in aanmerking komen voor herplaatsing en/of dieren waarin wij bemiddelen gelden strenge eisen, onderstaand vindt u onze adoptieovereenkomst.

Iedere adoptant gaat automatisch akkoord met de door Dier en Project bepaalde voorwaarden zoals hieronder omschreven. Indien u niet genegen bent deze te ondertekenen heeft het geen enkele zin om te reageren op onze oproep: Baasje gezocht!

Adoptiecontract

Stichting Dier en Project heeft geen vastgesteld adoptiebedrag.
We vragen echter wel een bijdrage in de te maken kosten voor een volgend dier wat hierdoor gered kan worden.  

Door één van onze vrijwilligers wordt de hoogte van de donatie op voorhand met u besproken!

STICHTING DIER EN PROJECT
Dennestraat 9, 4709 PR Nispen.
Tel: 0165 366630
Mob: 06 12483461
(Let wel: Dier en Project streeft ernaar om dag en nacht bereikbaar te zijn voor de echte noodgevallen Maar wij verzoeken u met klem om niet dringende zaken te melden tijdens gebruikelijke kantooruren)

Bankgegevens: NL91 INGB0009677527 t.n.v. Dier en Project te Nispen

info@dierenproject.nl

www.dierenproject.nl

KvK te Breda 20116310

Adoptiecontract-DP-website-nieuw


Menu